Atributii

Atributiile consiliului local

   Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

   a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local;

   b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei;

   c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei;

   d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;

   e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

  

 Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.