Buget si executie bugetara

În conformitate cu dispozitiile legii nr 544/2001 privind accesul la informatii de interes public si H.G. nr 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr 544/2001 si a H.C.L. nr 164/2002 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public, Primaria Comunei Satulung , conform competentelor si sarcinilor specifice, comunica din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

Contul de executie al bugetului local la 30 iunie 2016  CLIC AICI