Comisii

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Comunei Satulung nr. 32 din 23 iunie 2016, organizarea şi componenţa comisiilor de specialitate pe domenii de activitate în cadrul Consiliului Local al Comunei Satulung, Judeţul Maramureş, este următoarea:

I. COMISIA BUGET – FINANŢE, PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALĂ, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII DE COMERŢ, are următoarea componenţă;

1. Fîrte Marius  – PSD – preşedinte;

2. Pogacias Anamaria  – PSD  – secretar;

3.Muresan Calin Gheorghe-  PSD – membru;

4. Crisan  Gabriel – PNL – membru;

5.Varga Bretan Ioan Mihaita- PNL-membru.

  II. COMISIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI DE AGREMENT, are următoarea componenţă:

1. Moțoc Mircea – PSD – preşedinte;

2. Criste Adela Lucia – PSD – secretar;

3. Onea Bogdan – PSD- membru;

4. Rusu Sebastian  – PNL – membru;

5. Zmicală Mihai – PNL – membru;

III. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDIC, APĂRAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE, A DREPTURILOR CETĂŢENEŞTI, are următoarea componenţă:

1. Roman Ioan – PSD  – preşedinte;

2. Ster Angela- PSD – secretar;

3. Stegeran Ioan Dorel – PNL – membru;

4. Remețan Augustin – PNL – membru;

5. Marcu Vlad Ioan – PSD – membru.