Cultura

SATULUNG – Instituţii social culturale

1. Instituţii de învăţământ:
* 7 unităţi de învăţământ şcolar din care 4 cu clasele I – VIII şi 3 cu clasele I – IV;
* 7 unităţi de învăţământ preşcolar.

Unităţile de mai sus funcţionează în localuri proprii şi sunt subordonate Inspectoratului Judeţean  Şcolar  Maramureş.
2. Instituţii de cultură:

Căminul cultural Satulung cu filiale în satele Fersig, Pribileşti, Mogoşeşti,  Hideaga, Arieşul de Pădure care  funcţionează în clădiri proprii .
3. Ocrotirea sănătăţii:

Dispensarul medical uman situat în satul reşedinţă de comună în cadrul căruia funcţionează medici care îşi desfăşoară activitatea sub forma CABINETELOR INDIVIDUALE. În comună mai funcţionează un cabinet pentru stomatologie situat tot în  cadrul clădirii dispensarului uman.

Cabinet medical veterinar pentru desfăşurarea activităţilor medicale veterinare situat în satul reşedinţă de comună într-un spaţiu închiriat de Consiliul local Satulung pentru această destinaţie;

Cabinet medical veterinar situat în localitatea Hideaga pentru desfăşurarea activităţilor medicale veterinare.
4. Instituţii de asistenţă socială

Activitatea de asistenţă socială la nivelul comunei Satulung se realizează prin intermediul Primăriei comunei Satulung care are înfiinţat compartimentul de asistenţă socială şi autoritate tutelară şi care are atribuţii în ceea ce priveşte întocmirea anchetelor sociale cu privire la persoanele cu venituri reduse, persoanele singure, familiile cu risc social, vârstnici, persoane cu handicap care solicită şi necesită o măsură de protecţie socială, face propuneri cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie socială, identifică cazurile de pe raza comunei Satulung care necesită luarea de urgenţă a unor măsuri de protecţie socială.
5. Apărarea ordinii şi liniştii publice

Postul de Poliţie Satulung care are sediu  in localitatea Satulung nr.375
şi care se subordonează Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramureş.