Economie

SATULUNG – Activităţi economice

Agricultura –  deţine locul principal în economia comunei cu o suprafaţă de 4597 ha teren agricol, care în principal este deţinut de ţărani (90%) ca urmare a aplicării prevederilor legilor funciare, cu 2229 efective bovine, 494 capete ovine, 3137 capete porcine, 230 capete cabaline etc.

Forţa de muncă ocupată în agricultură reprezintă peste 40% din populaţia comunei.

Principalele culturi sunt: porumb, grîu, cartofi, legume, plante furajere şi altele

Există pe raza comunei  agenţi economici care au ca obiect de activitate agricultura şi creşterea animalelor după cum urmează:

* S.C. WROMSAL S.R.L. cu sediul în localitatea Giuleşti şi punct de lucru în localitatea Satulung cu obiect de activitate creşterea animalelor şi prelucrarea produselor lactate;

Pe raza comunei Satulung sunt înfiinţate de asemenea şi  exploataţii agricole.

Industria – deţine locul secundar în economia comunei Satulung, astfel pe raza comunei Satulung funcţionează agenţi economici cu profil de prelucrare a lemnului după cum urmează:

* S.C. KARELIA UPOFLOOR SRL cu sediul în localitatea Satulung, str. Gării nr. 2, având ca obiect de activitate prelucrarea lemnului;

* S.C. MADERAS NIRO S.A. cu sediul în localitatea Mogoşeşti nr. 25 , cu obiect de activitate “prelucrarea industrială a lemnului”.

Comerţ – Pe raza comunei funcţionează un mare număr de agenţi economici organizaţi sub formă de societăţi comerciale, asociaţii familiale sau independenţi care au ca obiect de activitate comerţ cu produse alimentare şi nealimentare, unităţi de alimentaţie publică, baruri, etc.

Servicii – poşta, telecomunicaţii, frizerie, mori, prese de ulei, fabricarea rachiului natural şi ele  sunt oferite de regulă tot de agenţi economici organizaţi sub diferite forme.