Istoric

Comuna SATULUNG

Comuna precum şi localitatea de reşedinţă se numesc
“SATULUNG”.
Începând cu prima atestare documentară – 1405 – şi pînă în zilele
noastre localitatea de reşedinţă a avut următoarele denumiri:

 • 1405 – Hozyfalw, 1475 – Hwzwfalw,
 • 1566 – Hossufalu,
 • 1603 – Hossufalva,
 • 1859 – Hossufaleu,
 • 1854 – Hossufalău,
 • 1900 – Kovarhossfalu.

Satele componente ale comunei sunt următoarele:inordine alfabetica

 • ARIEŞUL DE PĂDURE – care începând cu prima atestare
  documentară – 1405 – şi până în zilele noastre a purtat diferite
  denumiri: 1405 – Felsewaranyas, 1750 – Arinişu de Pădure,
  1800 – Erdöaranyos, 1850 – Arieşii de Pădure;
 • FERSIG – 1566 – Feyerzek, 1639 – Fejer Szeek,
  1800 – Fersigu;
 •  FINTEUŞU MIC – 1231 – Finteuş, Fenteuş;
  1566 – Also Fentös, 1603 – 1697 – Pagus Alsofentös;
  1760 – 1762 – Kis Fentös, 1850 – Feneysel, Finteuşul Mic;
 • HIDEAGA – 1475 – Hidegkuth, 1566 – Hidegkwth,
  1733 – Higyaga, 1750 – Hidag, 1760 – 1762 – Hideaga,
  1850 – Higyaka, 1854 – Higiaga;
 • MOGOŞEŞTI – 1566 – Maghafalw, Mogosfalwa,
  1603 – Mogoşva, Mogosfalu, Mogosest, 1760 – 1762 – Magasfalva,
  1800 – Mogosfal, Mogoşeşti, 1850 – Mogosestyi, Magosfalva, Magosest;
 • PRIBILEŞTI – 1405 – Pribyfalva, 1424 – Pribelfalva,
  1566 – 1603 – Pribilest, 1750 – Pribilesty, 1760 – 1762 – Pribekfalva,
  1800 – Priberfalya, Pribilesti, 1850 – Pribilestye, 1854 – Pribekfalva,
  Pribilestica.