Proiecte

Proiecte de investitii

Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Satulung
Extinderea reţelei de alimentare cu apă
Modernizare (asfaltare) străzi de interes local
Grădiniţă nouă cu două grupe în localitatea Satulung
Renovare (schimbare învelitoare) Cămin Cultural din localitatea Satulung
Reabilitare Parc Central în Localitatea Satulung
Modernizare Stadion Comunal Sportiv
Modernizare drum Finteuşu – Mic – Arieşu de Pădure
Amenajare sediu Primărie
Sală de Sport în localitatea Satulung
Reţea de gaz metan în localitatea Arieşu de Pădure