Structura

PRIMAR;

VICEPRIMAR;

SECRETAR;

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ;

 COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ;

COMPARTIMENT FOND FUNCIAR ȘI REGISTRU AGRICOL;

SERVICIUL CONTABILITATE, VENITURI, PROIECTE, PROGRAME;

COMPARTIMENT URBANISM;

COMPARTIMENT GOSPODĂRIRE COMUNALĂ;

BIBLIOTECĂ

CĂMIN CULTURAL