Taxe si Impozite

BIROUL DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE PRIMARIA SATULUNG

 

Activitatea Biroului Impozite si Taxe Locale este reglementata de urmatoarele acte normative:

Legea nr. 227/2015 (actualizata) – privind Codul Fiscal – Titlul IX;
H.G.nr. 159/2016 (actualizata) – pentru modificarea ci completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – Titlul IX;
Legea nr.207/2015 (actualizata) – privind Codul de procedura fiscala;
Ordinul Finantelor Publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizata;
Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1753/2004, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv;
Legea nr.215/2001 (actualizata) a administratiei publice locale;
Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata si actualizata.

PENTRU PERSOANE FIZICE >>CLIC AICI<<

PENTRU PERSOANE JURIDICE>>CLIC AICI<<