Persoane Fizice

Acte necesare:
Pentru scoatere din evidenta mijloace de transport

1. fisa de inmatriculare
2. Cerere de radiere
3. Copie act instrainare (vanzare, mostenire, etc), adeverinta de la REMAT, adeverinta Politie
4. Taxa eliberare certificat fiscal in valoare de 4 lei

Restituiri amenzi (care au fost platite de mai multe ori)

1. cerere scrisa;
2. copie BI/CI;
3. chitantele cu care s-au achitat amenzile (exemplarul original).

Transfer auto

1. Cerere transfer
2. Copie Carte identitate auto
3. Copie C.I./B.I cu mutatie

Restituiri taxe judiciare de timbru

1. cerere scrisa;
2. adresa speciala emisa de Judecatorie in care sa se specifice ca nu au fost folositi banii;
3. chitanta cu care s-a achitat taxa;
4. sentinta judecatoreasca definitiva – original, copie xerox si timbru fiscal de 1 RON pentru autentificare (dupa caz).

Restituiri impozit cladire/taxa auto

1. cerere scrisa;
2. copie BI/CI;
3. originalul chitantei cu care a fost achitat impozitul.

Restituiri impozit cladire/taxa auto

1. cerere scrisa;
2. copie BI/CI;
3. originalul chitantei cu care a fost achitat impozitul.

Lucrari impunere cladiri/terenuri

1. Declaratia de impunere cladiri/terenuri
2. Declaratia speciala pentru mai multe proprietati (unde este cazul)
3. Copia actului de dobandire (contract vanzare-cumparare, contract donatie, certificat de mostenitor, contract de schimb, sentinta civila, dispozitie si proces verbal de punere in posesie, partaj voluntar, schita imobil, act de dezmembrare, certificat urbanism, fisa cadastrala)
4. Copia actului de identitate (buletin/carte de identitate, pasaport)
5. Copia certificatului de casatorie(unde e cazul)

Lucrari impunere auto

1. fisa de inmatriculare
2. Declaratia de impunere
3. Copia actului de dobandire ( contract, factura, etc.) In cazul autovehiculelor aduse din strainatate- act tradus si legalizat de traducator autorizat
4. Copia actului de identitate (buletin/carte de identitate, pasaport).
5. Copie Cartea de identitate a autovehiculului.
6. Certificat fiscal de la unitatea fiscala unde a figurat vanzatorul