Persoane Juridice

Acte necesare:
atestare fiscala

1. cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice (2 exemplare)

Si urmatoarele documente contabile:

1. balanta analitica aferenta lunii anterioare celei in care se depune cererea (original + copie);
2. fisa contului 2121 (original + copie);
3. alte documente din care sa rezulte valoarea de inventar a constructiilor situate pe raza comunei (original + copie);
4. Termen de solutionare a cererii: maximum 5 zile de la inregistrare. Prin solutionarea cererii se intelege atat eliberarea certificatului de atestare fiscala, cat si emiterea unei adrese din partea institutiei privind solicitarea unor documente care nu au fost prezentate de catre solicitant.
5. Certificatul de atestare fiscala se elibereaza doar persoanelor imputernicite de catre contribuabil, in acest sens prezentand delegatie si copia actului de identitate.
6. Eliberarea certificatului de atestare fiscala este supusa unei taxe extrajudiciare de timbru de 1 leu

Inscriere mijloace de transport

1. declaratie de impunere pentru mijlocul de transport respectiv (2 exemplare); cartea de identitate a vehiculului (original + copie);
2. documentul care atesta dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare, factura fiscala, hotarare judecatoreasca, act de donatie etc.) (original + copie);
3. dovada de indeplinire a formalitatilor vamale, daca vehiculul este dobandit din strainatate – dupa caz (original + copie);
4. fisa de inmatriculare a mijlocului de transport.